گزاره‌ها (۱۵۷)

من ترجیح می‌دهم روی زمین راه بروم چون هرچه بالاتر بروی زمین‌خوردن‌ت هم سخت‌تر خواهد بود!

علی کریمی +

دوست داشتم!
۲

۲ thoughts on “گزاره‌ها (۱۵۷)

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *