گزاره‌ها (۱۵۴)

وقتی بیش از حد در گوشه‌ی خیابان منتظر کسی بایستی، ممکن است دیگر به‌خاطر نیاوری که قرار است چه کسی بیاید، و اصلا برای چه باید بیاید!

ماسیمو بون‌تمپلی

دوست داشتم!
۷

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *