گزاره‌ها (۱۴۳)

آینده متعلق به کسانی است که نسل بعدی دلایل امیدوار ماندن را ابداع می‌کنند.

پیر تیلارد دو چاردین

پ.ن. برای دل‌های خسته و ناامید این روزهای‌مان …

دوست داشتم!
۳

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *