گزاره‌ها (۱۴۱)

اگر این یک ایده‌ی خوب است، برو جلو و انجام‌اش بده. عذرخواهی از اجازه گرفتن آسان‌تر است!

گریس مورای هوپر

دوست داشتم!
۴

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *