گزاره‌ها (۱۳۶)

یقین دارم علت زندگی من انجام کارهایی است که دلم می‌خواهد!

یوستین گاردر

منبع

دوست داشتم!
۴

One thought on “گزاره‌ها (۱۳۶)

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *