گزاره‌ها (۱۳۵)

برای تغییر آن کسی که هستی، تفکرت را در مورد این‌که چه کسی هستی تغییر بده.

جاناتان لاکوود هوئی

دوست داشتم!
۳

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *