گزاره‌ها (۱۳۰)

آدم‌ها تغییر می‌کنند و یادشان می‌رود این را به‌ هم بگویند …

لیلیان هلمن

دوست داشتم!
۳

۴ thoughts on “گزاره‌ها (۱۳۰)

  1. تغییر کردن سخته و نوشته‌های خانم موس کانتر هم در راستای یاد دادن چطور تغییر کردن به آدم‌هاست 🙂
    ممنون

  2. کسانی موفق می شوند و گُل می کنند که در تغییرپذیری، استاد باشند
    (روزابث موس کانتر)

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *