گزاره‌ها (۱۲۰)

به‌تر است یک روز شیر باشیم تا عمری گوسفند!

الیزابت کنی

دوست داشتم!
۲

One thought on “گزاره‌ها (۱۲۰)

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *