گزاره‌ها (۱۱۷)

هوش‌مندی، توانایی انسان برای بازسازی احساسات خود پس از تجربیات زندگی روزمره است.

پل سزان

دوست داشتم!
۱

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *