گزاره‌ها (۱۱۴)

روزتان را با دانه‌هایی که کاشته‌اید بسنجید؛ نه خرمنی که درو کرده‌اید.

رابرت لوئیس استیون‌سون

دوست داشتم!
۴

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *