گزاره‌ها (۱۰۹)

ایمان ما نسبت به حال بسیار زودتر از ایمان‌مان به‌ آینده می‌میرد …

راث بندیکت

دوست داشتم!
۰

One thought on “گزاره‌ها (۱۰۹)

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *