شکسته بال

این‌جا همه هر لحظه می‌پرسند:
«حال‌ات چطور است؟»
اما کسی یک بار
از من نپرسید
«بال‌ات …»

******
به‌احترام چهارمین سال‌گرد پرواز قیصر امین‌پور.
دوست داشتم!
۰

One thought on “شکسته بال

 1. آسمان تعطیل است
  بادها بیکارند
  ابرها خشک و خسیس
  هق هق گریه خود را خوردند
  من دلم می خواهد
  دستمالی خیس روی پیشانی تبدار بیابان بکشم
  دستمالم را افسوس!
  نان ماشینی
  در تصرف دارد!

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *