چه زندگی شگفت‌انگیزی، آقای استیو جابز!

“من فکر می‌کنم وقتی شما کاری را انجام دادید که به به‌ترین نتیجه انجامید، باید به‌سراغ یک کار شگفت‌انگیز دیگر بروید. به همان کار قبلی نچسبید؛ تنها کشف کنید که حالا باید چه کار کرد؟” (اخبار شبانگاهی NBC؛ می ۲۰۰۶)

“ثروت‌مندترین انسان گورستان بودن برای من مهم نیست … این‌که شب وقتی به تخت‌خواب می‌روم به‌خودم بگویم ما امروز کار شگفت‌انگیزی را انجام دادیم … این چیزی است که برای من مهم است.” (مصاحبه با وال‌استریت ژورنال؛ ۲۵ می ۱۹۹۳)

*****

چه زندگی شگفت‌انگیزی آقای جابز. می‌شود رؤیا دید و مهم‌تر این‌که می‌شود به آن رؤیا در بیداری رسید. از شما ممنونیم که این را یادمان دادید. دنیا، بدون شما حتما چیزی کم داشت. دنیای بدون شما، حتما چیزی کم دارد؛ آقای جابز. اما آسوده بخوابید …

منبع گزاره‌های استیو جابز

دوست داشتم!
۰

۱۲ thoughts on “چه زندگی شگفت‌انگیزی، آقای استیو جابز!

  1. وقتی به نبودنش فکر میکنم دلم میگیره. ولی چیزی از خودش جا گذاشته که هیچ وقت از ذهن ها پاک نمیشه!!!!!!!!!!!!!

  2. جای استیو هرگز خالی نیست
    دستاوردها و یاد او همواره در بین ماست و همیشه برای ما حکم یک الگو و مربی را دارد.
    یادش گرامی

  3. کمیاگر واقعی را به جابز باید گفت.

    چرا انسانهای خوب عمر کوتاهی دارن این معادله چرا عوض نمیشه ای دنییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییا…

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *