گزاره‌ها (۱۰۴)

روزگار بد یا خوش برای همه هست … اما بخت رو بعضی‌ها دارند و بعضی‌ها ندارند!

اسماعیل فصیح؛ زمستان ۶۲

دوست داشتم!
۰

۲ thoughts on “گزاره‌ها (۱۰۴)

  1. این کتاب یکی از به‌ترین کتاب‌های عمر من است. زمستان پارسال خواندم‌اش و حتما باز آن را خواهم خواند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *