گزاره‌ها (۱۰۳)

جایی که آرزو نیست، هیچ عشقی هم وجود نخواهد داشت …

ایندیرا گاندی

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *