گزاره‌ها (۱۰۲)

ترس‌های ما از خطرهای دنیای واقعی بیش‌ترند. ما در دنیای خیال، بیش‌ از واقعیت رنج می‌کشیم …

سنکا

دوست داشتم!
۰

دیدگاهتان را بنویسید