عشق یعنی راهِ راهی، تا بهشت!

کمِ ما مگیر و عذر ما بپذیر
بیش از این برنیامد از دستم

 بیش از این خواستم ولی چه کنم؟
چه کنم؟ چون نمی‌توانستم …

قیصر امین‌پور

عید سعید فطر مبارک!

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *