گم‌شده‌ی همین حوالی …

آن‌قدر پرسه می‌زنم این کوچه را که
ـ تا ـ
باور کنی که گم‌شده‌ی این حوالی‌ام

من که به رستخیز زبان وا نمی‌کنم
فریاد می‌شوم که:
بدون تو خالی‌ام!

محمد علی بهمنی

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *