مشاهده‌گر (۱۴)


روایت‌تان را برای‌ام بنویسید.

 

دوست داشتم!
۰

۶ thoughts on “مشاهده‌گر (۱۴)

  1. دست به کمر بودن آدمک توی تصویر نشون از اعتماد به نفس اون داره واین حاصل نگاه کلان اون به مسئله هست.

  2. مشاور باید مسئله را با دید کلان نگاه کنه. کلان نگری باعث می شه که اولاً درگیر جزئیات کم اهمیت نشی و دوم اینکه چیزهای مهم رو از قلم نندازی. ضمن اینکه مثل نقشه به پیدا کردن جواب کمک می کنه.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *