باغِ بی‌برگی …

بی‌برگ بودم
درختان از بهار باز آمدند
گفتم:
ای دل
راهی نیست
باید خویش را
بر دستان و آسمان
آویخت.
از صدای تو
از خواب برخاستم
گفتم:
چه کسی است
که آینه را به میل خویش
صیقل می‌دهد
که من صورتم را در آینه‌ی
صورت تو ببینم …

احمد رضا احمدی

دوست داشتم!
۰

One thought on “باغِ بی‌برگی …

 1. یاد این شعر شاملو افتادم…

  چراغی در دست

  چراغی در دلم.

  زنگار روحم را صیقل می زنم

  آینه ئی برابر آینه ات می گذارم

  تا از تو

  ابدیتی بسازم.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *