مشاهده‌گر (۱۱)

روایت‌تان را برای‌ام بنویسید.

 

 

دوست داشتم!
۰

۴ thoughts on “مشاهده‌گر (۱۱)

  1. رنگ ها در کنار همن که معنی پیدا می کنن و بهم اثر می بخشن.
    و کسی که صاحب این مدادهاست شدیدا رنگ ها ر روی کاغذ فشار داده تا جلوه بیشتری داشته باشن. کوچک و بزرگی مهم نیست. بودنه که مهمه.

  2. در خاطرات کودکی، مداد زردم همیشه کوچک تر از بقیه بود ، تقصیر خورشید و آفتاب گردان بود که در نقاشی هایم بزرگ بودند

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *