گزاره‌ها (۹۰)

یکی از مزایای بی‌نظم بودن این است که همیشه در حال کشف‌های هیجان‌انگیز هستی!

ای ای. مایلن

دوست داشتم!
۰

One thought on “گزاره‌ها (۹۰)

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *