مشاهده‌گر (۹)

روایت‌تان را برای‌ام بنویسید.

دوست داشتم!
۰

۳ thoughts on “مشاهده‌گر (۹)

  1. در زندگی همیشه زیر پاهات سفت نیست مجبوری راههایی را انتخاب کنی که هم نزدیک ترند و هم موثر تر. پس گاهی اوقات مجبوری از رودخانه بگذاری.

    مسیری که انتخاب می شود برای گذراندن همان استراتژی ها هستند که باید رویشان بایستید. گاهی اوقات لغزنده هستند و گاهی اوقات مطمئن. و برای استفاده از این استراتژی ها باید ریسک انجام داد و گاهی اوقات اصلا نباید پاهاتون رو روی آن بگذارید.

  2. ۱- بعضی وقتا مجبوری تنهائی از عرض رودخونه رد بشی
    ۲- همیشه روی رودخونه‌ها، یه پل سفت و سخت و محکم و مطمئن نیست که تو از روش رد بشی
    ۳- گاهی روی یه رودخونه با طول زیاد، فقط یه راه هست که تو رو برسونه اون‌ور رودخونه
    ۴- هرچند ارتفاع آب پائینه، اما از سنگ‌ها(پله‌ها)ی بلند و مطمئن استفاده کن

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *