گزاره‌ها (۸۳)

یا من چیزی را از دست داده‌ام یا واقعا هیچ اتفاقی نمی‌‌افتد …

کارن الیزابت گوردون

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *