گزاره‌ها (۷۶)

گاهی اوقات، رؤیا دیدن به‌تر است تا حرکت کردن!

بلک الک

دوست داشتم!
۰

دیدگاهتان را بنویسید