گزاره‌ها (۶۹)

ما اغلب به آن چیزی که دوست داریم نمی‌رسیم؛ اما مطمئنا به آن چیزی که شایستگی‌اش را داریم خواهیم رسید …

داگ هورتون

 

دوست داشتم!
۰

One thought on “گزاره‌ها (۶۹)

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *