مدل آمیخته‌ی مشاوره!

اولین درس بازاریابی، شناخت آمیخته‌ی بازاریابی یا همان ۴Ps معروف است: Product (محصول)، Price (قیمت)، Place (موضع‌دهی) و Promotion (ترویج.) این مدل ساده و کاربردی، بنیادی‌ترین مبحث بازاریابی است که یادم هست آقای دکتر روستا استاد بازاریابی ما هم روی‌اش تأکید زیادی داشتند.

اتفاقی به این مطلب برخوردم که این مدل را برای مشاوره‌ی مدیریت سفارشی‌سازی کرده است. مدل آمیخته‌‌ی مشاوره (Consulting Mix) که یعنی ۴ دلیل بنیادین استفاده‌ی سازمان‌ها از مشاوران:

 • People (افراد): برای دست‌یابی به متخصصان بامهارتی که در داخل سازمان وجود ندارند؛
 • Process (فرایند): متدولوژی و اهرم حرکت برای حل مشکل؛
 • Perspective (چشم‌انداز): توانایی دیدن جنگل از میان شاخ و برگ درخت‌ها!
 • Politics (سیاست): اعتبارسنجی تصمیمی که هنوز عملی نشده است.

جالب بود!

دوست داشتم!
۰

۴ thoughts on “مدل آمیخته‌ی مشاوره!

 1. مدل خانم فیونا سفارشی شده مدل بازاریابی مذکور نیست و ربط چندانی هم بدان ندارد. بعلاوه وی بعدا به مدل خودبعد پنجمی اضافه کرده است. اگر بخواهیم این مدل را حتما به مدل بازاریابی مذکور ربط دهیم، تمام موارد ذکر شده توسط خانم فیونا در نهایت مربوط می شوند به محصول/ خدمات در مدل بازاریابی.
  validating هم معادل توجیه و تصدیق بکار رفته و نه معادل اعتبارسنجی.
  سایت-بلاگ خوبی دارید.
  متشکر از اشتراک و انتشار مطالب

 2. مطمئن نیستم؛ اما به نظرم چون منظور اینه که ببینیم یک تصمیم قبل از اجرا از لحاظ اعتبار بررسی بشه، اعتبارسنجی مناسب‌تره. فکر می‌کنم این دو تا معادلی که شما گفتید بررسی اعتبار تصمیم را بعد از اجرایی شدن توصیف می‌کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *