گزاره‌ها (۴۹)

یکی از مهم‌ترین فرق‌های یک گربه و یک دروغ این است که جناب گربه فقط ۹ تا جان دارد!

مارک تواین

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *