گزاره‌ها (۴۴)

هر روز را از نو بیافرینید …

موریهای اوچیبا

دوست داشتم!
۰

One thought on “گزاره‌ها (۴۴)

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *