گزاره‌ها (۴۱)

یک ره‌بر خوب آدم‌ها را برای اعتماد کردن به خودش جذب می‌کند. اما یک ره‌بر بزرگ، آدم‌ها را تحریک می‌کند تا به خودشان اعتماد داشته باشند …

یک ناشناس باهوش

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *