گزاره‌ها (۳۹)

اندوه دیواری است میان دو باغ باشکوه …

جبران خلیل جبران

دوست داشتم!
۰

دیدگاهتان را بنویسید