گزاره‌ها (۳۵)

تنها یک موفقیت وجود دارد: توانایی گذران زندگی به همان شکلی که دوست‌اش دارید …

کریستوفر مارلی

دوست داشتم!
۰

One thought on “گزاره‌ها (۳۵)

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *