گزاره‌ها (۳۴)

برای از بین بردن سریع استرس، سه بار سرتان را به دیوار بکوبید!

گرافیتی روی دیوار یک سازمان!

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *