دریچه‌ی آسمان …

این آفتاب بر سرِ ما سایبان کم است
بر مرغ جان زمین و زمان آشیان کم است

پر هست و اشتیاق پریدن در این هوا
افسوس، بر دریچه‌ی ما آسمان کم است …

سیاوش کسرایی

دوست داشتم!
۱

One thought on “دریچه‌ی آسمان …

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *