نیایش (۱۶)

خدایا! اشک‌های‌ام را نگه داشته‌ام برای درگاه تو؛ که خودت گفتی چشمانِ ترِ من، کلید گشودن در رحمت تو است …

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *