خوش‌بختی

خوش‌بختی فقط داشتن نیست. گاهی اوقات نداشتنْ خود، بزرگ‌ترین خوش‌بختیِ آدمی است …

دوست داشتم!
۰

دیدگاهتان را بنویسید