گزاره‌ها (۲۱)

بی‌اعتنایی چربی روح است، مانع می‌شود که آدم غرق بشود. وقتی به دیگران خیلی اهمیت بدهیم دیوانه می‌شویم. و هم‌چنین به خودمان.

کلود روا ـ نویسنده‌ی فرانسوی

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *