ارزش زندگی

زندگی ارزش‌اش را دارد؛ چون هنوز پرسش‌های بی‌شماری هست که باید پاسخ‌شان را بیابیم!

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *