نیایش (۶)

خدایا ترک‌های دل شکسته‌ام را تنها دست‌های مهربان تو می‌تواند بند بزند. دست‌های‌ات را از من دریغ مکن …

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *