افتاده‌ی دام …

گر هم‌چو من افتاده‌ی این دام شوی

ای بس که خراب باده و جام شوی

ما عاشق و رند و مست و عالم‌سوزیم

با ما منشین اگر نه بدنام شوی …

حافظ

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *