گزاره‌ها (15)

دنیای غیرممکن‌ها نام مخصوصی دارد که به آن امید می‌گوییم!

یوستین گرودر؛ دختر پرتقالی

پ.ن.1. این کتاب را توصیه می‌کنم حتما بخوانید؛ داستانی است بسیار بسیار زیبا، جذاب و پرمعنا.

پ.ن.2. این 199مین پست گزاره‌ها بود. برای پست 200ام ایده‌ای دارم که فردا خواهید دید.

دوست داشتم!
0

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *