گزاره‌ها (۷)

بعضی از مسائل آن‌قدر مقدس هستند که نمی‌شود درباره‌شان نوشت، و بعضی هم خیلی کفرآمیز!

یک هوادار قدیمی بارسلونا

(به نقل از فوتبال علیه دشمن؛ سایمون کوپر؛ ترجمه‌: عادل فردوسی‌پور؛ نشر چشمه)

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *