شدنی‌ها در برابر نشدنی‌ها

ما انسان‌ها آن‌قدر که به نشدنی‌های زندگی فکر می‌کنیم به شدنی‌های‌اش نمی‌اندیشیم! و این است دلیل ناامیدی انسان …

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *