شجاعت تغییر کردن

داشتن شجاعت تغییر کردن، از محتوای تغییری که قرار است رخ بدهد مهم‌تر است …

دوست داشتم!
۱

۲ thoughts on “شجاعت تغییر کردن

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *